Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Hiúz (Lynx lynx)

 

Elterjedés

 
 

Az Európai hiúz speciális élõhelyi igényei és sérülékenysége miatt, mind az európai, mind a hazai elõfordulása szûk, szigetszerû területekre korlátozódik.Kép Európai állományai északon valamint a magas hegységekben, így Skandináviában, az Alpokban, a Balkánon és a Kárpátokban maradtak fenn. A Pireneusi félsziget párduchiúz (Lynx pardina) állományát többen külön fajnak tekintik. Ez a populáció izolált elterjedési területén belül is erõteljesen megfogyatkozott. Érdemes megjegyezni, hogy az Európa Tanács által 1993-ban készíttetett A “The Threatened Mammals of Europe” c. jelentésben az Európai hiúz valamely okból (információhiány!?) nem szerepel.

Magyarországon a hiúzt a nyolcvanas évekig kipusztult fajnak tekintették, ekkor a kárpáti állomány növekedése miatt újra megjelent hazánkban. Elõfordulása az Északi-középhegység területére korlátozódik. Szorosan kötõdik a zárt háborítatlan erdõségekhez. Az elõfordulás jellege évrõl-évre változik, meglehetõsen szórt, bizonytalan jellegû. Az utóbbi tizenöt évben végzett felmérések szerint rendszeres ill. alkalmi elõfordulását jelezték a Börzsöny, a Mátra, a Zemplén és Aggtelek térségébõl, szórványos elõfordulást regisztráltak a Bükkben és a Tarnavidéki dombságon.
 
 

Állománynagyság

 
 

Az európai hiúzállomány valós nagyságának megbecslése a faj rejtett életmódja miatt még a farkasénál is nehezebb. Mindent összevetve a létszámuk 3-4000 példányra tehetõ. Ennek mintegy harmada a kárpáti régióban él.Kép 

 

Az információhiány ill. a rendelkezésre álló adatok kétes megbízhatósága a magyarországi állapotokra is igazak. Létszámbecslés az elmúlt négy évtizedben nem történt. A rendelkezésre álló kilövési adatok, kérdõíves felmérési eredmények és a szórványos terepi megfigyelések alapján a hazai populáció létszáma az elmúlt három évtizedben rendkívül változó, ám emelkedõ, a farkasénál kiegyenlítettebb trendet mutat. Jelenlegi ismereteink szerint a 10-15 közötti egyedszám reális lehet. A szaporulat nagysága nem ismert.

 
 

Védelmi helyzet

 
 

A hiúz védelmének megítélése Európában egységes. A faj veszélyeztetett, az Európai Unióban védett (Berni Konvenció, 92/43/EEC Európa Tanácsi Direktíva a Természetes és Vad Fauna és Flóra Megõrzésérõl). Ugyanakkor megjegyzendõ, hogy az EU támogatási rendszerében (LIFE) a hiúz nem prioritás faj!

Magyarországon a hiúzt a nyolcvanas évek végéig kipusztultnak tekintették, az alkalmilag megjelenõ példányok elejtése külön engedéllyel lehetséges volt. 1988-tól fokozottan védett, eszmei értéke 500 000 Ft. A védetté nyilvánítás óta legális elejtés nem történt.